виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Тбилиси. Грузинец заложил 10 рублева банкнота, скрил се зад кофа за боклук и чака някой да мине, да се наведе, за да я вземе и той да свърши бързо работата си отзад.
Минал един руснак, повъртял се, погледал я, навел се за секунда, грабнал банкнотата и изчезнал.

„Много бърз“, помислил си грузинецът и заложил нова банкнота.
Минал един евреин, погледал банкнотата, поразмислил, сложил си шапката отзад, навел се, взел я и изчезнал.
„Много умен“, помислил си грузинецът и заложил нова банкнота.
Спрял се пред нея друг грузинец, подритнал я с крака настрани и свил зад ъгъла.
„Хитър“, казал си нашият човек и станал да оправи банкнотата. Навел се, почувствал нещо отзад и си помислил:
„И коварен!“