Три прилепчета стояли на един клон, когато изведнъж огладнели. Решили да открият кръв. За целта изпратили първото да търси. След час то се върнало и казало:
– Виждате ли оная планина ей там?
– Да, да. Е, и? – попитали двете други прилепчета.
– Е, там няма нищо.
Дошло на ред второто. То летяло, летяло и след 2 часа се върнало:

– Виждате ли оная нива там?
– Да, да. Е, и? – попитали двете други прилепчета.
– Е, там няма нищо.
Третото литнало и само след 3 минути се върнало цялото обляно в кръв.
– Бре, от къде намери толкова кръв? – потали го изумени другите две.
– Виждате ли ей онова дърво там?
– Да?!
– Е, аз не го видях.

loading...