виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Умрял Тито. В Югославия обявили едномесечен траур. В едно село кметът събрал селяните и казал:
– Умря другарят Тито. От днес един месец никакви веселби, никакви песни и танци, никакви сватби, никакво пиене, нищо…
Един от селяните се обадил:
– Кмете, а можем ли да правим любов?
– Това може, но само с бавни и скръбни движения… И само собствената жена, за да бъде мъката пълна…