Учителката изпитвала учениците на правоговор. Дошъл ред на Иванчо...

Учителката изпитвала учениците на правоговор. Дошъл ред на Иванчо.
– Иванчо, я кажи пеперуда.
А Иванчо рекъл:
– Феферуда!
Учителката се намръщила и пак го подканила.
– Не ме разбра. Искам да кажеш пеперуда!
– Феферуда!
След поредния неуспешен опит учителката се ядосала и решила, че Иванчо се бъзика с нея.

Завела го при директорът. Разказала му историята. Той от своя страна веднага го попитал:
– Иване, не се бъзикай, а кажи пе-пе-ру-да!
– ФЕ-ФЕ-РУ-ДА
Директорът се ядосал и след поредица от безуспешни опити му казал, че ако не спре да се подиграва, ще уведоми родителите му. Иванчо помълчал, премитнал и изведнъж изнервен му казал:
– Абе ей, ФЕДЕРАС, не виждаш ли, че ми избиха предните 2 зъба…

loading...