виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Един политик се престрашил и отишъл да се изповяда. Когато го посрещнал, попът го попитал:
– Кажи сега, синко, какъв ти е основния грях?
– Твърде много съм алчен, дядо попе!
– О-о-о, да, наистина това е сериозен грях! Трябва да се отървеш от него.
– Какво ще ме посъветваш, отче? Какво трябва да се направи?
– Ами на първо време излез от църквата и

дай 50 лева на първия човек, когото срещнеш.
– И да му дам педесетолевката просто ей така?
– Да, чадо, отнякъде трябва да започнеш!
Политикът се примирил и се навил да го направи. Излязъл навън, но не видял никого. Заобиколил и видял на една прости*утка. Тъй като тя била първата срещната, политикът бръкнал в джоба си и й подал банкнотата. А тя му казала остро:
– Абе как толкова малко! Дай ми една стотачка и тогава ще говорим!
– Е как 100, попът ми каза, че и 50 е достатъчно!
– Абе мани го ти попа, той ми е редовен клиент все пак!