Забавление

95% от хората не успяха да решат тази логическа задача с клечки

95% от хората не успяха да решат тази логическа задача с клечки

В настроение ли сте за малко предизвикателство? Да! Тогава започваме! Условието на задачата е много просто: Преместете само 2 клечки, за да образувате 4 идентични квадрата! Изглежда лесно, нали? Да видим дали ще се справите.

Отговорът на логическата задача: Премествате втората долна клечка от ляво на дясно и първата горна от ляво на дясно. Вижте крайният резултат в снимката. Хубав и успешен ден от skafeto.com Логиката е наука за формално-валидните умозаключения. Днес тя се изгражда най-често или като теория за логическата истина, или като теория за логическата импликация, за да се изследва кога една теза следва логически от дадени хипотези. Логиката е създадена като самостоятелна дисциплина от Аристотел в съчинението му Първа аналитика — под формата на т.нар. силогистика. По-нататък в традицията освен учението за умозаключението към логиката се причисляват още две поддисциплини — логика на понятието и логика на съждението.  С оглед на триадата „понятие-съждение-умозаключение“, в чиято основа според традиционната философия лежат трите основни действия на мисленето, а именно тези на просто схващане или представяне (на предмети чрез понятия), на отсъждане (че определено свойство е присъщо или не е присъщо на един или група предмети) и на извличане на извод (че едно положение на нещата следва с необходимост да се приеме за факт въз основа на дадено допускане), логиката се определя като „учение за правилното мислене“.

95% от хората не успяха да решат тази логическа задача с клечки

loading…

Copyright © 2016-2017 SKAFETO.COM Всички права запазени.

До горе
Препоръчано
Младо момиче стана герой и придоби световна популярност, след като написа трогателно писмо до болния…
error: Съдържанието е защитено!