виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Eдна жена имала любовник, който я посещавал у тях, когато мъжът й бил на работа. Един ден 9-годишният ѝ син се скрил в гардероба по време на нейните лудории. Неочаквано мъжът ѝ се върнал от работа и тя скрила любовника в гардероба.
Детето:
– Тук е тъмно.
Любовникът:
– Да, така е.
Детето:
– Имам бейзболна бухалка.
Любовникът:
– Много хубаво.
Детето:
– Ще я купиш ли?

Любовникът:
– Не, благодаря.
Детето:
– Отвън е баща ми.
Любовникът:
– Добре, колко искаш?
Детето:
– 250 лв.
Скоро това се повторило и детето и любовникът отново били заедно в гардероба.
Детето:
– Тук е тъмно.
Любовникът:
– Да, така е.
Детето:
– Имам ръкавица за бейзбол.
Любовникът си спомнил миналия път и попитал:
– Колко искаш?
Детето:
– 750 лв.
Любовникът:
– Става.
След няколко дни бащата казал на детето:
– Вземай бухалката и ръкавицата, излизаме да поиграем.
Детето отговорило:
– Не мога, продадох ги.
Бащата попитал:
– За колко ги продаде?
Детето:
– За 1 000 лв.
Бащата:
– Ужасно е да продаваш толкова скъпо на своите приятели. Това е в пъти повече, отколкото струват тези неща. Сега ще те заведа в църквата и ще се изповядаш.
Отишли на църква, бащата завел детето в изповедалнята и затворил вратата.
Детето казало:
– Тук е тъмно.
Свещеникът:
– Аа, не започвай отново!