Задавали ли сте си въпроса дали е полезно да се пие постоянно минерална вода от магазина? Дали трябва да се сменя марката през известен период и да се следят различните показатели по етикета? Натрупват ли се елементите в минералната вода в организма? Експерти дадоха своя отговор по тази тема. Първото уточнение, което трябва да се направи е, че с навлизането на европейското законодателство в България, на нашия пазар вече се появи и изворна вода. Голямата разлика между двете води е, че изворната отговаря изцяло на изискванията за питейна вода, докато при минералната се допускат известни отклонения. Всички обаче трябва да бъдат спокойни. След като дадена вода е получила сертификат и разрешение за бутилиране, това означава, че може да бъде използвана всекидневно. По правило срокът на годност е една година. Друга важна и успокояваща особеност е, че всички контейнери, в които се съдържа водата, независимо пластмасови или стъклени, трябва също да бъдат съобразени с европейските изисквания.

Естествено, съществуват води с изключително висока минерализация. Те обаче са единствено за медицински цели и трябва да се използват по изрично лекарско предписание. В никакъв случай по самоинициатива. Колкото до нашите води – те спокойно могат да бъдат приемани като заместител на питейната вода. Важно е обаче да се четат етикетите. Все пак за наше успокоение водите с високо съдържание на флуор имат предупредителен етикет. По принцип нормата за съдържание на този микроелемент е 0,5 мг/л. Ако количеството е над 1,5 мг/л, то задължително трябва да има и споменатият предупредителен етикет.

loading...