https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Не са малко разсейващите фактори, които имат отрицателен ефект върху процеса на приемането на храна. Към тях трябва да причислим: гледането на телевизия, оживените дискусионни разговори, ходенето и дори карането на автомобил по време на ядене. Разбира се, това не се отнася до случая „да се подкрепим с нещо“, а да консумираме продължително някое от основните яденета. Като оставим настрана фактът, че разсейващите фактори затормозяват по правило нормалното отделяне на стомашен сок и смилането на храната, те имат ефекта да автоматизират поглъщането на храната, при което хората губят представа какво и колко са консумирали и до каква степен се чувстват „нахранени“.

При това положение съществува реална опасност на по-късен етап да желаят наново да приемат храна и то в значителни количества, доколкото чувството им на глад се оказва притъпено.

Резултатите от едно неотдавнашно изследване са показали, че най-вредният от всички навици се оказва безцелното разхождане насам-натам, докато се храним! Това проличава, когато от трите групи жени, оставени да закусват при положение че гледат ТВ сериал, приказват си помежду си или просто се разхождат по един коридор, то третата група се оказва подвластна на силно притъпено чувство на глад, изразяващо се в безконтролно консумиране на предложените им в края на експеримента бонбони! С една дума, уважавайте трапезата си – както това са правили столетия наред нашите прадеди – хранете се спокойно, методично, без особени приказки. Тогава няма да посягате по всяко време към някакъв хранителен продукт, защото не сте наясно дали сте гладни или не! И следователно няма да преяждате, което освен до нежелано напълняване, води и до излишно периодично натоварване на сърдечно-съдовата система!