Не малък е списъкът от храните, за които се твърди, че удължават човешкия живот. Някои от тях са подкрепени със строги научни изследвания – при други това липсва. В случая се касае за консумирането на лютиви храни и по-специално – на лютиви чушки. А у нас ги има – но не навсякъде и са доста скъпи – считат ги за деликатес! А може би, би следвало да са на трапезата на всеки! Действително, проведените в продължение на цели 23 години наблюдения върху хранителните навици на 16 000 зрели мъже и жени от САЩ са показали недвусмислено, че смъртността при тези, които редовно са употребявали лютиви храни е с 13% по-ниска в сравнение с „необичащите“ да ядат люто!

Със сигурност това е резултат от по-малкия брой инфаркти и инсулти при ядящите „люто“! Следвайки тази логика би трябвало да се запитаме обаче, дали, средно статистически, мексиканците, кухнята на които е „отровно“ люта живеят по-дълго от техните американски съседи? Отговорът е отрицателен, което е естествено – социално-битовите условия, здравеопазването и жизнения стандарт са имали решаващо значение в случая! Разбира се, това ни най-малко не би следвало да ни обезсърчи по отношение на консумацията на предлаганите у нас най-разнообразни лютиви подправки и – преди всичко – на лютивите чушки! Е, за това се иска здрав стомах и стабилна нервна система!

loading...