Ада тепе

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Една технология на 7000 години, извършвана по цялото било на Ада тепе, където се е появило най-старото злато в Европа. 15 века при Христа древните миньори оформят селище с най-малко 20 колиби, давайки началото на една професия, останала до днес.

Археологическите проучвания показват, че през късната бронзова епоха на значителна част в масива Ада тепе до Крумовград е разработван най-големият известен златодобивен рудник на Балканите. Златни украшения са се правили тук по време на Микена и Троя и са достигали до тях…

„Златото има своето важно място в човешкия бит близо 7000 години.

То ще продължава да го има и занапред. С откриването на изложбата „Ада тепе“ имаме възможност да покажем на широка публика събраната информация за добива на злато в древността, за бита и особеностите на живота далеч в миналото.

Благодарение на съвместната работа с отговорен инвеститор, институциите, призвани да опазват културното наследство, и местната власт получават възможността да разкрият значими факти за историята и културата на даден регион.

Това са положителни резултати, от които полза имат голям брой заинтересовани страни, включително науката, а работата се върши с максимална обществена и професионална отговорност и спазване на най-високи стандарти.

Реализираният проект съвместно с община Крумовград, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ и Националният археологически институт с музей при БАН носи позитиви за археологията и дава принос за създаване на добри условия за развитие на икономиката на Крумовград.

Спасителните археологически проучвания винаги търсят баланс между изискванията на съвремието и икономическото развитие и опазването и популяризирането на културно-историческото наследство“, обясни доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей при БАН, при откриването на музейната експозиция, която разказва за Ада тепе и тайните на древното рударство.