https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Ако наистина вярвате, не прекъсвайте тази Молитва за спасение! Тя има чудодейна сила, а за да я изпитате, е достатъчно да произнасяте всеки ден тези чудесни слова. Това наистина може да промени целия ви начин на живот, да ви избави от дребните проблеми на ежедневието и да ви зареди с нужните вяра и енергия, за да постигнете поставените си цели. Важно е, когато произнасяме Молитвата за спасение да сме с чисто съзнание, за да можем да вникнем във всяка дума. Да сме в мир със себе си е едно от най-важните условия за щастлив живот. Ако сме тревожни, мислите ни са насочени другаде, а съзнанието ни е затормозено, ефектът от Молитвата за спасение намалява. Тя започва с вярата в Бог и в това, че рано или късно той възнаграждава тези, които го търсят. Ето и думите на Молитвата за спасение.

„Признаваме, че Исус Христос е Бог, че Той дойде на земята като човек, за да живее безгрешен живот, който ние не можем да живеем, че Той умря на нашето място, така че ние не трябва да плащаме наказанието, което заслужаваме. Ние изповядваме миналия си живот в грях – живеейки за себе си и не покорявайки се на Бог. Признаваме, че сме готови да се доверим на Исус Христос като наш Спасител и Господ. Ние молим Исус да дойде в нашето сърце, да обитава там и да започне да живее чрез нас.“


loading...