Според биохимикът Дж. Норман Хансен от Университета в Мериленд, той е намерил доказателство за съществуването на биоенергийно поле около хората.

В духовните среди, в продължение на хиляди години, се говори за такова поле, но също така се подчертават изследвания за неговото съществуване.

Д-р Хансен е провел стотици експерименти, но едно изследване е изключително интересно. То е повторено от няколко други учени, включително Уилям Х. ван ден Берг от Университета на Пенсилвания и Уилям ван дер Слуйс от Гетисбъргския колеж.

Норман се запитва дали ако биоенергийното поле съществува, то ще има достатъчно сила, за да направи ход, наречен торсионно махало. Той държи махалото над главата на доброволец, като след известно време обектът започва да се движи.

Изследователят стигат до извода, че движението е причинено от силово поле, което се генерира от субекта под махалото.

В Journal of Scientific Exploration той пише:

Не знаем сила, която да обясни тези резултати. Възможно е да се намери конвенционално обяснение за тези изненадващи резултати, но също така може да се окаже, че сме наблюдавали явление, което ни принуждава да разработим нови теоретични концепции.

До 60 минути след като субектът излиза от стаята, ефектът е по-забележим върху махалото. Всички имат приблизително еднакво влияние върху махалото.

На Конференция през месец май Хансен казва, че някои субекти имат много различни ефекти върху махалото, когато са в медитативно състояние.

Според него, това показва, че психическото състояние на индивида влияе драстично върху поведението на махалото.

Според ученият, това е доказателство, че живите организми притежават биоенергийно поле.


loading...