„Брат брата не храни, но тежко на този, който го няма.“ Всеки, който има брат или сестра, знае колко истина и мъдрост има в тези думи. Вижте една красива история за силата на братската обич и си си спомнете, че ако имате брат или сестра, вие сте невероятни късметлии. Пазете тази любов и не позволявайте тя да се разруши заради имоти, семейни спорове и дребни сметки. Двама братя работели заедно в семейната ферма. Единият бил женен и имал много деца. Другият бил сам. В края на деня двамата братя делели всичко по равно – печалбата и плодовете на съвместния си труд.Ако се страхуваш, че любовта те е забравила, то тогава прочети тази притча, тя е точно за тебВ стари, прастари времена имало едно племе, което се наричало Любов, и всеки негов член също се нари…Apr 19 2018skafeto.com

Един ден самотният брат си казал:
– Не е честно да делим всичко по равно. Аз съм самичък и нямам нужда от кой знае какво.
Затова започнал всяка вечер да взима по един чувал брашно от своя куп, и като се промъквал тайно през нивaта между домовете им, го хвърлял на братовия си куп. В същото време семейният брат си мислел: „Не е честно да делим всичко по равно. В края на краищата аз имам семейство, имам жена и деца, които ще ме гледат на старини.“ Ето защо всяка нощ вземал по един чувал зърно и го хвърлял на братовия си куп. Всяка година двамата братя много се чудели, защо запасите им от зърно не намаляват. И тогава, една тъмна нощ, двамата братя се сблъскали един в друг. И така разбрали какво са правили толкова време. Пуснали чувалите и се прегърнали.Една притча за това колко е важно да знаем какво искаме и да го формулираме точно, ясно и разбираемо– Служба по изпълнение на желанията, слушам.
– Желание: мъж. От обитателка номер А1Д8К6.
– Какъв мъж…
Apr 17 2018skafeto.com


loading...