Българският език е великолепен! А знаете ли кой е написал това хубаво стихотворение?

Свещен е нашият роден език. Каквото и да става, ние никога не трябва да го забравяме. Където и да се намираме, нашият роден език винаги трябва да се помни и да се говори. Това е език с история, която трябва да се познава. Не е случайно и написването на това хубаво стихотворение от…познахте ли го? Да, самият Иван Вазов. Дядо Вазов ни подсказва, че не трябва да хулим родният си език, защото той всъщност е сладък и мелодичен.

За него нашата реч е жива и изразителна. В това стихотворение той показва как трябва да си пазим родния език и да го предаваме от поколение на поколение. Като се замислите, ще разберете колко е бил прав да го каже! Прочетете цялото стихотворение, за да вникнете в скрития смисъл! СПОДЕЛЕТЕ, за да предадете тези мъдри слова! Иван Минчов Вазов е български поет, писател и драматург, наричан често „патриарх на българската литература“. Творчеството на Вазов е отражение на две исторически епохи – Възраждането и следосвобожденска България. Иван Вазов е академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от 7 септември 1897 г. до 30 януари 1899 г. от Народната партия.


loading...