https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Талантлив български ученик успя да изуми учените по света, като реши Аполониевата задача, която затруднява от 2000 години най-големите авторитети в математиката. Радко Котев от Националната природо-математическа гимназия работи върху варианта при налични три окръжности, да се намери друга, която се допира до тях. Задачата е формулирана от древногръцкия математик Аполоний, който е един от учениците на Евклипт. Радко Котев обясни, че е бил силно мотивиран да се справи с датиращата от 260-а година пр. н. ера заради факта, че през хилядолетията до днес тя се е оказала непосилна за много математици. Младият талант разкри, че до момента съществуват доказателства за четири изпълнени условия окръжността да се изпълни с пергел и линия.

Младият математик припомня, че оригиналният отговор на Аполониевата задача е безвъзвратно загубен, след като е изгорял п време на големия пожар в Александрийската библиотека. Той се запалил по задачата благодарение на учителя си по математика, който му казал, че има неин вариант, който не е доказан и до днес. Радко работи над решението си 2 години, след което получава световното признание в конкуренцията на 85 проекта от цял свят. Най-много време му е отнела доказателствената част, на която е посветил дълги безсънни нощи, прекарани в усилено четене и експерименти.