https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Древният комплект от плочи, които показват най-ранния портрет на Исус Христос, датира отпреди 2000 години, установиха изследователи. Плочите са метални и са подвързани с пръстен. Те са открити през 2008 г. в Йордания от местен бедуин. Текстът в тях говори за Младенеца и последователите му. Учените успяват да докажат, че плочите са именно на 2000 години, след като изследват оловото и разчитат текста. По-интересно е това, което разкрива написаното. Според него, Исус Христос не е създал нова религия, а проповядва стара такава, още от времето на цар Давид. Споменава се също, че богът, който Христос почита, притежава както мъжки, така и женски белези. Основният акцент в книгата пада върху това, че синът на Господ е приветствал поклоненията в Храма на Соломон. Според вярванията там е било възможно да се види лицето на Бог. В една от книгите са открити прилики с книгата на „Откровение“, която е известна още като Апокалипсис.

Съществуват съмнения сред евангелистки християни, че тези текстове са фалшиви, но авторите на печата на Откровението на Йоан защитават написаното. Артефактите са открити в далечна част на Йордания, в която са се скрили християни-бежанци след падането на Ерусалим.