Никога не съм предполагал, че езикът на глухите може да се разбира и от животните! Но след като изгледах това видео се убедих, че всичко е възможно на този свят. Така тази котка успя да се разбере с глухонемия човек само чрез жестове. Стопанинът й няма как да чуе нейното мяукане, което издава, че е гладна. Котката явно разбра това и смени стратегията!

Измисли си начин да му го покаже чрез жест с лапата. Така той разбра, че трябва да бъде нахранена! Всичко това доказва, че и животните притежават много добър интелект и усет за нещата. Т.е. котката знаеше, че собствникът й има някакъв проблем с говоренето и слуха и успя да се приспособи спрямо ситуацията. Вижте това приятно видео и го СПОДЕЛЕТЕ. Жестомимичен език е език, при който общуването се извършва с помощта на жестове и чрез езика на тялото, без да се разчита на звукови символи. Мислите на говорещия се изразяват в жестове – промяна в ориентацията и движението на ръцете, раменете и тялото, както и в мимики.


loading...