Неотдавнашно пространно интервю с прочутата в миналото певица Р. Кабаиванска – основател на наименуваните с нейното име „Школа“ и „Фонд“ – разкрива хуманността , чувствителността и емоционалността на една изцяло отдадена на работата си – и преуспяла в нея – жена, зовяща страстно за възвръщане към красотата и любовта в човешките отношения. Всеки човек има душа и – независимо от националната или религиозната му принадлежност – тя трябва да е широко отворена за красотата, етичността и чувствеността. А красотата – споделя Кабаиванска – винаги може да се открие в истинската музика, при положение, че е сътворена от изпълнените с обич усилия на „учител“ и „ученик“. При това, ненадминатите шедьоври в оперната музика, както и в другите области на изкуството, са били създавани, благодарение на хуманността, проповядвана от християнството – не на омразата и разрушението, да – на любовта и прошката. Както е казал Достоевски „Красотата ще спаси света!“ А не така характерното в днешно време идеологическо противопоставяне, сеещо единствено недоверие, завист и омраза и разделящо обществото! Политиците трябва да разберат, че обединяването на лявото и дясното е необходимо условие човечеството да продължи развитието си напред! При това, не е необходимо да ставаш политик, за да натрупаш богатство; за последното е необходимо да бъдеш предприемчив и със способности в своята област. Само от придобилите по честен път хора може да се очаква да станат добри политици, способни да управляват съобразно принципите на хуманността.

Според Кабаиванска, душите на хората не могат да се променят с времето; те са зададени по рождение и са заредени с някакъв пламък. Не трябва да се позволява този пламък да загасва, удавен в сивото ежедневие, иницииращо стремеж да бъдат постигнати на всяка цена прекомерни, показни удобства и да се проявяват необосновани претенции към заобикалящия свят. Човек трябва от най-ранна възраст да бъде приучаван на дисциплина, което би му позволило целенасоченост в живота. А това е свързано с духовния, а не с материалния свят!

loading...