https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Двама мъже прекосявали голяма пустиня. Пътят им бил осеян с трудности и препятствия. Вървели дни и нощи под лъчите на жаркото парещо слънце. Душата им жадувала за вода, устните им се напукали. Вече били накрая на силите си. Но точно в този момент изведнъж пред тях се показала голяма пълноводна река. На брега те видели старица, която не можела да премине отсреща. Без да се колебае, единият мъж я метнал на гърба си и я пренесъл отсреща. След това се напили до насита от водата.

Двамата мъже отново продължили пътя си, разговаряйки:
– Как успя да пренесеш тази старица? – попитал го единия мъж. – Та ние нямахме никакви сили?
Другият му отвърнал:
– Аз успях да я пренеса и след това я оставих. Но ти още я носиш.

СПОДЕЛЕТЕ и коментирайте, ако разбрахте поуката!