Вербална комуникация между бебета – близнаци – възможно ли е това? Заснетото от тяхната майка видео ще ви убеди в това! Доказано е, че връзката между близнаците се съхранява за цял живот. Тя се проявява както ако живеят в близост, така и ако съдбата ги е разделила със стотици хиляди километри. Тази свързаност се проявява в желанието им да комуникират постоянно вербално помежду си, а при невъзможност –  проявяват удивителни телепатични способности, усещайки безпогрешно какво е не само емоционалното, но и физическото състояние на другия.

Възникналите проблеми от каквото и да е естество у единия рефлектират в поява на чувство за безпокойство у другия, което се засилва със задълбочаване на проблемите. Тази телепатично възникваща съпричастност е изумителна и остава неразбрана за мнозинството родени без близнак. Несъмнено и извън майчината утроба близнаците – от най-ранна възраст – са в състояние да си комуникират дори без да могат да „говорят“ според възприетия смисъл на това действие.


loading...