Обичайно, когато човек разглежда тези картинки, не забелязва нищо подозрително. Но днес точно това ще бъде задачата ви. Ще ви покажем две изображения, на всяко от които трябва да намерите малка грешка.
Интересното е, че тези дреболии се вписват толкова удачно, че не е лесна задача да ги забележиш. Ще успеете ли да го направите?
Е, открихте ли грешката? Ако да, то смело да отиваме към другото изображение.
А тук какво не е наред? Верните отговори вижте на картинката най-долу.
За да стигнете до верните отговори, ви е необходима логика. Това е наука за формално-валидните умозаключения. Днес тя се изгражда най-често или като теория за логическата истина, или като теория за логическата импликация, за да се изследва кога една теза (извод, заключение) следва логически от дадени хипотези (предпоставки).
Досещате ли се какво не е наред с тези картинки?
Досещате ли се какво не е наред с тези картинки?Този тест ще ви разкрие какво точно ви куца в любовта: Кое е първото нещо, което видяхте?Като деца всички ние имаме някаква представа какво е любовта и как ще се развие животът ни. Може да …Jan 11 2019skafeto.com

Логиката е създадена като самостоятелна дисциплина от Аристотел в съчинението му Първа аналитика – под формата на т.нар. силогистика. По-нататък в традицията освен учението за умозаключението (силогизма) към логиката се причисляват още две поддисциплини – логика на понятието и логика на съждението. С оглед на триадата „понятие-съждение-умозаключение“, в чиято основа според традиционната философия лежат трите основни действия на мисленето, а именно тези на просто схващане или представяне (на предмети чрез понятия), на отсъждане (че определено свойство е присъщо или не е присъщо на един или група предмети) и на извличане на извод (че едно положение на нещата следва с необходимост да се приеме за факт въз основа на дадено допускане), логиката се определя като „учение за правилното мислене“.
Досещате ли се какво не е наред с тези картинки?Само 1 от 100 души успява да реши този тест: Ще се пробвате ли?Мнозина са се пробвали да решат този тест, но до правилния отговор обикновено достига само 1 от 100 …Jan 15 2019skafeto.com


loading...