Логическа или математическа задача е тази, представена на схемата? Разбира се – математическа, или по-скоро алгебрична! Както ще ви покажем по-долу, условието й се изразява чрез 3 прости уравнения с общо 3 неизвестни. Несъмнено такава алгебрична система не може да затрудни дори един не загубил времето си шестокласник! Но нека допуснем, че математическите познания са ви – по някаква причина – недостатъчни. Тогава, уповавайки се на чисто логически умозаключения, без да начесвате променливи величини, ще достигнете до същия резултат!Какво виждате на картината? Ето какво означава това за вашия характер! (ТЕСТ)Картината се нарича „Фигурата на Боринг“ и са изобразени две неща. Интересното тук е, че всеки човек…Apr 11 2017skafeto.com

За съжаление се оказва, че едва 20% от потребителите в Интернет се справят с въпросната задача!

Останалите 80% са или са зле с алгебрата, или логическото им мислене куца. Хайде сега опитайте се да решите задачата по който и да е начин, преди да погледнете алгебричното й решение по-долу. Нека бутилките означим с x, сладките – с y, а чашите с бира – с z. Тогава задачата се записва във вида: 3x = 30; x + 2y = 20; y + 2z = 9 и накрая условието е: (y + z)×x = ? От първото уравнение определяме, че x = 10, което, замествайки го във второто уравнение, позволява да намерим, че y = 5. При това положение, третото уравнение става: 5 + 2z = 9, откъдето z = 2. Сега, знаейки стойностите за x, y и z, заместваме ги в търсеното крайно условие, получаваме: (5 + 2)×10 = 70. Виждате, че задачата далеч не е сложна и е малко странно, че, статистически, само двама от десет Интернет-потребителя успяват да я решат. Затова ви призоваваме – ако алгебрата ви куца, то привиквайте да мислите логически и подобни задачи няма да ви се опират!Кое животно видяхте първо на картинката? Този кратък тест ще разкрие интересни неща за характера ви…(СНИМКА)На картинката има изобраени три животни. Важното в случая е не дали сте различили и трите, а кое от …Apr 2 2017skafeto.com


loading...