Сульо и Пульо

Сега ще ви дадем отговорите на два интересни въпроса – какво означават и откъде произхождат изразите „сульо и пульо“ и „от кол и въже“. Като предисловие нека припомним, че обществото винаги се е деляло на класи, а сега класите дори са разделени и на прослойки. Всяка класа обединява хора с определено качество. Най-качествените са хора със значителен умствен капацитет, използвали го умело за общественото благо.

На другия полюс – на дъното – са бедните и социално слабите, непощадените от „ударите на съдбата“. Днес ги наричат хора в неравностойно положение. Именно те са „сульовците“. Те са изсулени, разпасани и дрипави и обикновено са презирани от елитарното общество.Тези вълшебни думи обезоръжават всеки от зодиакалните знаци! Кажете им ги, ако искате да ги омилостивите!Няма човек, който да не обича да получава комплименти. Понякога обаче комплиментът не е поднесен как…Apr 17 2017skafeto.com

Съществителното Сульо произхожда от глагола суля се или суря се, което значи падам, свличам се, хлъзгам се.

От друга страна „пульо“ е този, който се пули, защото не вижда или недовижда. Така че Сульо и Пульо олицетворяват бедняците и слепците. Когато се каже, че са се събрали и Сульо и Пульо, това означава, че присъстват и най-нисшите обществени прослойки, както и хора със зрителни увреждания, т.е. присъстващите покриват практически целия спектър от обществени прослойки, без обаче да се включва „най-последната цедка“.

Включването на последната изисква да се използва „по-тежкия“ израз „от кол и въже“. Сега си представете конфузията, ако, не дай Боже, някой остроумен журналист или ТВ коментатор определи, че в настоящето Народно събрание са се събрали хора „от кол и въже“! Каква обида ще е това за народните избраници!


loading...