Снимка: Evgeny Tchebotarev

В японските училища господстват железни правила. Никой от учениците не си и помисля дори, че би могъл да наруши разпоредбите. Най-важното задължение е да се посещават занятията, като никой не е чул за отсъствие без уважителна причина. Никой не се оплаква от ранното ставане или от прекалено много домашни. Какво още?

Прецизност
Учениците трябва да са в училище точно в 8:30 часа. Закъсненията се броят на пръстите на едната ръка. Защото при пет закъснения ученикът бива наказван – идва най-рано от всички, за да почисти класната стая, коридора и двора. Наказанието продължава цяла седмица.

Чистота
В училището няма чистачи. Учениците сами отговарят за чистотата в класните стаи, коридорите, тоалетните и двора. В задълженията им влиза още метене и миене на подовете.

Обяд
Учениците се хранят в клас. Обядът се раздава направо в класните стаи. Често сервират самите ученици. Забранено е да се изхвърля храна. Всяко едно от децата е длъжно да си изяде порцията.

Плуване
Плуването е важна част от учебната програма и учениците се отнасят сериозно към него. Повечето училища си имат собствени басейни, където децата се учат да плуват на кратки разстояния.
Железните правила, които господстват в японското училище

Визия
На учениците не им се разрешава да променят драстично визията си. Никакви цветни лещи, боядисване на косата, лакиране на локтите, скубане на веждите. Момчетата трябва да са подстригани късо.

Почивка
По-рано японските деца имаха само един почивен ден. Промяната е направена през 1992 година, но част от училищата запазиха правото си да провеждат учебни занятия и в събота.

Приятелства
Забранено е на учениците да се сприятеляват и да се влюбват до завършване на средното училище. Причината е, че подобни връзки ще накарат децата да се откъснат от учебните занимания.

Железните правила, които господстват в японското училище

Ваканция
Лятната ваканция е твърде къса – само 5-6 седмици. Започва на 20 юли и свършва в края на август. Но в по-голямата си част от времето учениците имат да подготвят домашни задачи, участват в училищни клубове или са ангажирани с извънкласни дейности.

Уважение
Уважението към учителите и по-старшите по ранг не подлежи на коментар. Учителят се посреща с поклон, така и се изпраща.

Телефон
Телефоните не са забранени, но може да се ползват само извън сградата на училището преди и след уроците. Може да говорят по телефона и през междучасията.

Униформа
Не може да се променя училищната униформа по никакъв начин. Аксесоарите и украшенията към нея са забранени. Това важи както в училище, така и извън пределите на учебното заведение. Куртките трябва да са тъмни – сини, черни или сиви. Цветните дрехи са недопустими.

Свободен час
Това пък какво е? Ако по някаква причина учителят отсъства, учениците са длъжни да се занимават с учебния материал самостоятелно. В никакъв случай не бива да се вдига шум.

Вечерен час
За всички ученици до 18 години важи вечерен час. В повечето градове това е 22:00 часа. След това време децата не може да посещават заведения, кино и игрални зали.


loading...