https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Щедри роми? Да, има такива. Ще ги намерите в село Долни цибър. Там те се прехранват вече втора година с градинарство, в невъзможност да намерят работа и отказвайки предоставяните им срещу „метене“ на улици мизерни социални помощи. С помощта на Вълчедръмската община, нейния кмет и депутата Петър Чобанов са осигурени и парични средства и консумативи, с които ромите изграждат стопанска ферма, зеленчуковата продукция на която се оказва напълно достатъчна, за да изхрани жителите на цялото село.

Разбира се, за това са необходими много усилия – копаене, плевене, напояване, но продукцията е впечатляващо богата – събрани са над 15 тона домати и 20 т. картофи! Ентусиазираните фермери – роми разпределят справедливо тези количества и се оказва, че около 2 т. картофи са в излишък. Решението е те да бъдат безвъзмездно предоставени на бедните възрастни жители от съседното село! Несъмнено щедростта на робите е обусловена от предоставената им възможност да се трудят и печелят.