земното магнитно поле

Период на глобални промени преди 42 000 години е резултат от смяна на полюсите на земното магнитно поле, съобщи “Сайънс алърт”. Според данни от изследване радиовъглерода в пръстените на древни дървета в Нова Зеландия, екстремни климатични прояви през няколко века, масово изчезване на видове и дори промени в човешкото поведение могат да бъдат свързани пряко със смяната на полярността на земното магнитно поле.

Учените, ръководени от Крис Търни от университета на Нов Южен Уелс в Австралия, са изследвали древни новозеландски дървета каури, запазени в седимент на 40 000 години. Така те са установили, че периодът на размяна на полюсите е продължил около 800 години. Преди него магнитното поле е било най-слабо, почти е липсвало и земният радиационен щит на практика не е съществувал. Тогава магнитното поле на Слънцето също е отслабнало няколко пъти и слънчевата активност е намаляла.

Отслабеното магнитно поле е предизвикало значителни промени в атмосферния озон на Земята и последиците от тях са били големи. Имало е електрически бури и зрелищни полярни сияния. Климатът по целия свят се е променил.

„Нефилтрираната радиация от космоса е разкъсвала частиците въздух в земната атмосфера, отделяла е електроните и е излъчвала светлина. Този процес се нарича йонизация. Йонизираният въздух е „изпържил“ озоновия слой и е предизвикал вълна от климатични промени по целия свят“ – обяснява Търни.

Това съответства на известното за промените в климата и околната среда от други източници, например загадъчното изчезване на мегафауната в Австралия. От това време са и някои от най-старите пещерни рисунки, вероятно защото хората са се задържали на закрито.


Земното магнитно поле (Магнитно поле на Земята) или геомагнитното поле е естествено силово поле на Земята, чиято основна част може да се разглежда като магнитно поле на хомогенно намагнитена сфера или поле на магнитен дипол, чиито полюси обаче не съвпадат с географските полюси на Земята. Южният магнитен полюс е ориентиран по посока на географския северен полюс, а северният магнитен полюс – по посока на географския южен полюс. Геометричната линия, свързваща северния и южния магнитни полюси, сключва ъгъл от около 11 градуса спрямо оста на въртене на Земята. Земното магнитно поле поражда магнитосферата, която се простира на десетки хиляди километри от Земята. На повърхността на Земята големината на естественото магнитно поле е от 30 до 60 μT (микротесла).

loading...