През 1928 г., изучавайки античната култура от 4-3 в. пр.н.е. в Паракас, Южно Перу, археологът Хулио Тело открил огромен некропол с повече от 300 погребения на възраст поне 3000 години. Ученият бил поразен от вида на черепите – те имали неестествено издължена форма. Едва през 2013-2014 г. са направени ДНК анализи на черепите и е установено, че те не са на хора, а на различни от човека същества.

Съпоставката на черепите с подобни, откривани около Черно и Каспийско море, в Мексико, Египет, Малта, Сирия, Северен Ирак, показва категорични разлики. Откритите в друга части на света удължени черепи, независимо от странната им форма, са съдържали мозък с обем и тегло типични за хората.

Докато при тези от Паракас не е така. Освен това съхранените все още в някои райони на Земята традиции да се удължават с превръзки и стягане черепите на децата, по никакъв начин не променя качеството на мозъка.

Историята на извънземните черепи от Паракас

Докато при Паракасовите черепи мозъкът е бил с 25% повече от средночевешкия и 60% по-тежък. Това кара учените да направят извод, че формата на главата на древните хора от Паракас не е резултат от умишлена костна деформация. Няма отговор на въпроса „От какво е тогава“. За нечовешкия произход на черепите свидетелстват резултатите от ДНК експертизата.

През 2014 г. Хуан Наваро, собственик и директор на историческия музей Паракас, позволиява да се вземат проби от коса, зъби, кости и кожа на 5 от 35-те черепа. За чистота и достоверност на анализа на експертите в лабораторията не е казано какъв материал им се дава за изследване.

Историята на извънземните черепи от Паракас

Според експертното заключение в изследваните проби е открита „митохондриална ДНК с мутации, които не са открити преди това при хора или примати“. Най-просто казано, собствениците на удължените черепи не са Homo Sapiens и те категорично не произхождат от маймуни.

Историята на извънземните черепи от Паракас

Според учения Брайън Фостър този вид същества при контакт с хора не могат да дадат потомство. Смесените бракове са изключени. Изключени са и опции като „случайна мутация“ или „шега на природата“. Наличието на над 300 черепа в Паракас предпола, че преди 3000 години в Южно Перу е имало голямо племе от човекоподобни същества, които нямат биологично отношение към хората.

Историята на извънземните черепи от Паракас

Естествени са въпросите „Кои са те“. Отоворите са приблизителни и не категоични – друга интелигентна раса, съществувала на Земята по едно и също време с човека; колонисти от друга планета, опитвали се да се установят на Земята; или екипажа на катастрофирал звезден кораб и неговите потомци.

Историята на извънземните черепи от Паракас

Всъщност, наличието на удължени черепи в Паракас е и обяснение за странния обичай за деформиране главите на бебета. Очевидно носителите на удължени черепи са притежавали способностите, от които човек е лишен.

През вековете остава желанието на човешките родители да направят главите на децата си като на Онези различните, надявайки се, че така ще дойдат и необичайните способности, които явно са демонстрирали различните от човека същества. Явно тези способности са били по-скоро за добро и са улеснявали живота на земните обитатели.

Историята на извънземните черепи от Паракас

Във всеки случай древните същества с удължени черепи не са се установили или не са успели да се приспособят а Земята и са изчезнали. Изследователите обаче смятат, че това е много малко вероятно. По-възможно е те да продължават да съществуват и до днес, избягвайки всякакъв контакт с човека.

loading...