https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Казването на една молитва или повече молитви имат силно психологическо и емоционално въздействие върху хората. Всеки вярващ може сам да си подбере думи, с които под формата на молитва да изрази своите емоции, очаквания, страхове, амбиции пред Господ или да търси помощ от него при възникнали проблеми. Светите Отци на Църквата са написали много молитви по различни поводи, които всеки вярващ може да намери, да ги научи или само да ги има написани някъде, за да ги чете.

1 – Молитва при страх и тревога
“Господи, Владико наш,
Избави ме от хватката на злото. Не позволявай на лукавия да тормози моята душа.
Укроти моите страхове и ме избави от злото.
На твоята воля се уповавам сега и винаги и во веки веков.
АМИН!”
(Когато казвате тази молитва можете да изречете какви точно са вашите страхове и тревоги, стига вие самите да сте наясно какво точно ви тормози, защото има случаи, в които човек усеща някакви страхове, но не е наясно с тях).Всяка молитва завършва с „Амин“. Ето каква е причината за товаМолитвата е едно от нещата, които хората използват, както за да покажат принадлежността си към опред…Dec 16 2017skafeto.com

2 – Молитва за оздравяване на болен човек

“Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!
От любов към човеците Ти слезе на Земята, за да спасиш погиващите.
Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ,
възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.
Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдний наш Господи.Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе
и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.
Зная, Господи, че не всякога ти бях признателна и благодарна за здравето, което Ти даром ми даваше.
Често те забравях и към Твоя дар бях небрежна.
Но Ти не ми зачитай неразумието.
Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката,
а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон.
Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да възроптае.
Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи,
повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и во веки веков.
АМИН!”

3 – Ежедневна молитва за укрепване на духа, вярата и за водене на пълноценен начин на живот

“Боже, моля Те, променяй сърцата ни.
Виж дълбоко вътре в нас.
Ако там има непростителност, огорчение или нещо друго, което не Ти е угодно, премахни го, Господи. Ти Си Сърцеведец и познаваш най – добре сърцата ни.
След това, помажи устните ни с елея на Твоята милост.
Дай ни способността да ги контролираме, защото много пъти от тях за излизали неща, които не е трябвало да излизат.
Промени ни, Господи, променяй ни всеки ден.
Започни от мен и мини през всички тези хора, които четат това.
Нека никога повече устите ни да не изговарят гневливи думи, клюки, одумвания, празни приказки и обещания, нищо Господи, което би Те наранило.
Искаме да Ти служим, чрез всяка наша дума, Господи. Обичаме Те. Благодарим Ти за всичко.
АМИН!”
Източник: bgnow.euМолитвата на Йоан Предтеча лекува главоболие и нервно напрежениеГлавоболието е един от здравословните проблеми, които най-пряко се отразява на ежедневието ни. Пробл…Nov 9 2017skafeto.com