https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Прераждане – това е убеждението, че енергията не се разрушава при смърт, че тя просто променя формата си и че душите ни не напускат Земята, а търсят нов гостоприемник. От три хиляди години това убеждение е популярно в Индия, Тайланд, Япония и Китай. Вярата в прераждането се съпътства с вярването, че всеки от нас е живял множество животи и че  ги помним. Ако подозирате, че сте прероден, прочетете тези пет признака:Познанието на древните египтяни: Ето по колко пъти се прераждаме и какво се случва след смърттаДревните египтяни са били една от най-развитите цивилизации не само за времето си, но и като цяло. Т…Jan 31 2018skafeto.com

Сънища
Ако сънят е по-ярък и отчетлив, може да е спомен. По-лесно е за нашите спомени от минали животи да се разкрият в сънищата ни. Всеки повтарящ се сън може да е прикрит спомен.

Дежа вю
Дежа вю (вече видяно) е изключително популярно явление. Обясненията за него варират от неврологична дисхармония до доказателство за препокриване на паралелни вселени. Възможно е също така дежа вю да е спомен от наш минал живот.

Страхове и фобии
Мнозина страдат от фобии и ирационални страхове, за които липсва видима причина. Някои хора вярват, че спомените от минали животи остават с нас като страхове. Ако сте били убити от змия в предишен живот, е възможно да страдате от ирационален страх от змии в настоящия си живот.

Спомени
Спомени от детството, за които семейството се кълне, че не са се случили. Понякога те се оказват изключително точни. Ако имате спомени, които не изглеждат реални, те може да са от друг живот.

Силна развита интуиция
Интуицията е способността да бъдат „включени“ вродени знания. Колкото по-зрели стават душите ни, толкова по-лесно е за нас да черпим от тези универсални знания.
Ако имаме силна интуиция,  вероятно душата ни се превръща в зряла, което означава, че сме имали минали животи.

Има безброй знаци, които свидетелстват за прераждане. Но според изследователите, ако изпитваме повече от един от горните пет, това е силен индикатор, че сме били на тази планета като различен човек в напълно различен живот.Този мъж доказа, че кармата съществува. Ето каква е историята му (СНИМКА)Кармата по дефиниция означава някакво действие и се свързва с принципа за причината и следствието. С…Feb 9 2018skafeto.com