https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Човешкият дух е толкова силен, че дори наглед невъзможното може да бъде постигнато. Независимо от пречките, които съдбата ни поставя. Точно това доказаха двама мъже. Цзя Хаикс и Цзя Венци – двама верни другари, ощетени жестоко от живота. Единият е сляп по рождение, другият пък с две ампутирани ръце. На заради желязната си вола – и виждащи, и можещи. За 12 години те посадиха над 10 000 дървета. Още ли мислите, че има невъзможни неща? Двамата се запознават преди години, като ги събира случайността – и двамата си търсят работа. Хаикс си спомня дори защо е отишъл в бюрото по труда. Детето му поискало портокали, а той не можел да си го позволи. Зарекъл се вече да не лишава от нищо семейството си. Захванали се с едничкото нещо, което никой не искал да върши. Решили да построят жива дига от дървета, за да защитят местните села от наводнения.Наели участък по протежението на реката и започнали работа. Всеки ден ставали в 7 часа. Тръгвали, въоръжени с лопати и железни пръти. Резници си набавяли от другите дървета – нямали пари да купят. „Аз съм ръцете му, той е очите ми. Добри партньори сме. Стоим здраво на земята. Препитаваме се скромно, но живеем. И в сърцата ни цари мир“, казва Хаикс. А благодарение на техния упорит труд се появили над 10 000 нови дървета. Които не само предпазвали хорските къщи. Самите те станали дом на цяла новообразувала се птича колония. А ние пак да се запитаме за невъзможните неща и трудностите, на които ни подлага съдбата.ЧОВЕШКИЯТ ДУХ НЯМА ГРАНИЦИ! Всеки ден тя изкачва тази стълба! Вижте какво наистина прави 89-годишната старица! (СНИМКИ)Анешка Кашпаркова е на 89 години и е надарена с таланта да рисува. Тя открива дарбата си преди повеч…Dec 13 2016skafeto.com