https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Човешкият мозък се състои от две полукълба, които изглеждат почти идентични. Но в действителност, всяко полукълбо има специфични функции, с които възприемаме света и следователно и двете от тях реагират по различен начин на реалността.
Този тест има за цел да определи коя страна на мозъка – лявата или дясната, доминира. Вижте внимателно отговорите са по-долу:
* Ако първото нещо, което виждате на снимката е пейзажът, то доминира лявото полукълбо на мозъка.
* Ако първо видите конете, то доминира дясното полукълбо на мозъка.

Превъзходен тест: Първото нещо, което видите на тази КАРТИНКА, разкрива характера и бъдещето виПогледнете внимателно картинката! Какво видяхте първо – заек или патица? Ако първо сте видели заека,…Aug 16 2018skafeto.com

Ляво полукълбо
Основна сфера на специализация на лявото полукълбо е логическото мислене и до неотдавна лекарите смятаха това полукълбо за доминиращо. Реално обаче то доминира само при изпълнение на следните функции: Езиковите способности, аналитично мислене, буквалното разбиране на думите, последователната обработка на информацията, математически способности, контрол на движенията на дясната половина на тялото.

Дясно полукълбо
Основна сфера на специализация на дясното полукълбо е интуицията. Като правило не го смятат за доминиращо. То отговаря за изпълнението на следните функции: Обработка на невербалната информация, пространствена ориентация, музикалност, въображение, художествените способности, емоции, секс, мистика, мечти, паралелна обработка на информацията, контролира движенията на лявата половина на тялото.
Източник drugitenovini.comТест на специалните служби за 15 секунди разкрива много за вас! Ще се пробвате ли?Още от деца ни казват колко е важно да развиваме вниманието си. Понякога в работата ни от нас се изи…Aug 13 2018skafeto.com