Конфуций

Конфуций (на китайски Кун Фудзъ, или „Кун Учителят“) е един от най-обичаните китайски философи и мислители, чието учение е променило живота на милиони хора по света в продължение на хилядолетия. Неговите идеи са изключително популярни отначало в рамките на Азия, но с течение на времето конфуцианството завладява все повече територии и в наши дни вече е разпространено по целия свят.

Конфуцианството е изградено върху основите на разбирането, че държавата се ръководи от „баща на семейството“. Конфуций разглежда държавата именно като едно голямо семейство, от чиято сплотеност зависят резултатите и бъдещето й. Големият мислител очертава 5 основни вида отношения между хората. Това са тези между баща и син, между мъж и жена, между братя, между различни семейства и между владетеля и поданиците.

Във всички тях ясно се откроява тенденцията за подчинението на по-нископоставения към по-високопоставения. Конфуций има много мъдри мисли и сентенции, които са валидни и в днешно време. Да си припомним 10 от неговите послания.

„Идва нещастие – човек го е предизвикал, идва щастие – човек го е отгледал.“

„С каквото и да се занимавате през живота си, правете го с цялото си сърце.“

„Ако мразиш, значи са те победили.“

„Простотата е едно от най-добрите качества на човека.“

„В страна, където има ред, бъди смел и в действията, и в думите си. В страна, където няма ред, бъди смел в действията си, но предпазлив в речта си.“

„Когато ти е зле, вслушвай се в природата. Тишината успокоява по-добре от милиони ненужни думи.“

„Мъдрият не познава вълнението, човечният не познава тревогата, смелият не познава страх.“

„Само когато идва студ става ясно, че боровете и кипарисите губят последни своето облекло.“

„Не прави другиму това, което не искаш за себе си.“

„Не е велик този, който никога не е падал, а този, който е падал и ставал.“


loading...