пенсионните спестявания

Взимаш кредит от банка или кредитна компания, плащаш си няколко месеца вноските навреме, но изненадващо разбираш, че кредитът е станал изискуем, пише Монитор.

Как е възможно?

Ако си изненадан, че заемът ти е станал предварително изискуем, това означава, че си нарушил някоя от клаузите за предсрочна изискуемост. Преди да е изтекъл срокът му, банката си запазва правото да изиска цялата сума по кредита ти.

Не пренебрегвай подробното прочитане на договора, който подписваш! Ето в кои ситуации банката може да направи кредита предсрочно изискуем, ЕДНОСТРАННО:

– при настъпване на предварително уговорено правоизменящо условие;
– изпадане в неплатежоспособност на длъжника;
– при намаляване от длъжника на дадените на кредитора обезпечения;
– при неучредяване на обещаните обезпечения;
– при неплащане на две или повече погасителни вноски;
– кредитът не се ползва за целта, за която е получен;
– заемателят представя неверни сведения;
– обезпечението стане недостатъчно (поради обективна причина) и след покана не бъде изпълнено в срок;
– заемателят не връща други заеми към банката поради сериозно влошаване на финансовото си състояние.

Виж още:Предстоят сливания на банки в БългарияПредстоят сливания на банки, които оперират в България. Това прогнозират от Делойт Централна Европа …Mar 24 2021skafeto.com


loading...