Близнаците! Комуникирали помежду си още в утробата на майка им, те се оказват на всеки етап от живота си в „специални отношения“! Като се започне от най-ранна, бебешка възраст! Убедете се в това на видеото, където двете къпещи се близначета са в постоянна връзка помежду си – докато едното пляска ожесточено в сапунената вода, другото се залива със заразителен смях. Забележете обаче и различията – докато едното съсредоточено играе с водата, другото е във свръхвъзбудено състояние на веселост.

Налице е запазена индивидуалност – движенията и поведението на всяко от близначетата не се предават непосредствено на другото. Едва в края изпадналото във веселие близначе подава патето ,което държи в ръката си на братчето си и това се оказва реалното нещо, свързващо ги в момента! Със сигурност, обаче, връзката им ще се се обогатява и ще укрепва с напредването на годините до дълбока старост! Близнаците – това са две свързани в едно цяло индивидуалности!

 


loading...