https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Погледнете на снимката по-долу – нима това е една и съща котка?! Оказва се – да! Проследете на видеото нейната метаморфоза само за 3 месеца! От гладно, много изплашено и недоспало дълго време котенце, лежащо отпаднало и примирено в близост до канал за отводняване, до охранена вече порасла и явно щастлива котка – несъмнено предана на нейните спасители! Това е младо семейство от природно добри, обичливи хора, способни да са съпричастни към проблемите очевидно на всички живи същества!

Проследете с какво внимание и грижа се заемат да съживят животинката – захранване с млекце, измиване, намеса и на ветеринар… Така постепенно, животното се превръща в домашен любимец, който със сигурност няма да напусне никога дома на своите осиновители – за това свидетелства и поредицата от блажените „котешки пози“ на видеото… Бихте ли и вие сторили същото за изпаднало в беда животно, без значение на обстоятелствата? Котка е сборно название на по-дребните представители на семейство Котки, под което в разговорния език обикновено се разбира домашната котка – подвид, произлязъл отдивата котка.Котка е сборно название на по-дребните представители на семейство Котки, под което в разговорния език обикновено се разбира домашната котка – подвид, произлязъл отдивата котка.