Месопотамската цивилизация

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Счита се, че Йерихон е един от най-старите градове, който около осмото хилядолетие пр.н.е. се е формирал около поречието на река Йордан. Едва през четвъртото хилядолетие пр.Хр. постепенно се утвърждава и развива първата градска цивилизация – Месопотамската. Знанията за древните градове се извличат от материалите, запазени от живота на гражданите. Археолозите разкриват остатъци от крепостни стени, обществени сгради, улици, домове и покъщнина, инструменти за занаятчийска дейност, и религиозни обекти, пише money.bg.

Изследване на Нов български университет (НБУ) развива тезата защо древната Месопотамската социално-икономическа и културна система към момента е една от най-добре документираните. Това е вследствие от разчитането на клиновидното писмо върху хилядите намерени в района глинени (керамични) плочки. Най-широко представени сред клиновидните документи са финансовите.

Тези източници показват, че в стопанската дейност на градовете на Шумерия доминират Храмовият и Дворцовият комплекси. В тях са заети хиляди: свещеници и служители (чиновници, слуги), занаятчии, които работят в отраслови гилдии, земеделци и животновъди, ангажирани на работа в многобройните имоти на храмовете и дворците.

Предпоставки за урбанизацията

В научните кръгове към момента няма консенсус по въпроса кое е необходимото условие за възникването на градовете. Една от хипотезите се базира на предположението, че излишъкът на продукти при селскостопанското производство е основна предпоставка за уседналия градски живот на хората (т.нар. неолитна аграрна революция). Градовете отклоняват работна ръка от производството на храни и тяхното възникване изисква оставащите селскостопански работници да произвеждат достатъчно както за себе си, така и за градските жители. Данните сочат, че около 10 000 пр. Хр. се открива възможността за култивиране на ечемика и пшеницата, а две хиляди години по-късно започва и опитомяването на диви животни.

За осигуряване на частни и обществени блага за гражданите, от елита е изобретена и наложена система от социални отношения, която изисква градски пазар и търговия с близки и далечни региони (извънградски общности). При урбанизацията възникват, от една страна, икономии на транзакционни разходи, а, от друга, икономии от мащаба, свързани с осъществяването на търговските услуги (регистрация на транзакции, транспорт, договори). Специализацията и икономиите, от своя страна, генерират концентрация на работна сила. Връзката е не само права, но и обратна – осигуряването на пазар (търговия) способства за утвърждаване и развитие на първите градове, които се налагат като търговски центрове.

Защо именно Месопотамия е родината на най-ранната градска цивилизация?

Около началото на четвъртото хилядолетие пр. Хр. в района на междуречието на реките Тигър и Ефрат – Месопотамия, се развива система от самостоятелни градове (около петдесет). Независимо от голямото разнообразие във времето и пространството на тяхното възникване, могат да бъдат посочени някои общи характеристики.

Градът е бил:

– център за защита на населението от външни набези;

– церемониален комплекс на силно йерархично общество;

– сграден фонд – жилища главно за социалния елит, складове, дворци, храмове;

– център за управление и поддръжка на вътрешния ред;

– център за контрол върху развитието на селското стопанство и на „периферията“

Откритите археологически и писмени документи в района на Месопотамия показват, че една от причините за възникването на първите градове била осигуряване на общественото благо „защита“ – отбрана и сигурност на гражданите. Непрекъснатите набези на чужди племена създали нуждата от защита на живота и имуществото на свързаните племенни общности.

Безспорен факт е, че колективната защита е многократно по ефективна от индивидуалната. Относително малки групи от завоеватели, въоръжени съобразно историческия период, са били в състояние лесно да заграбят имуществото и като роби членовете на индивидуалния род или племе. Обединявайки в градска общност няколко племена, властимащите са били в състояние да отделят хора и материални ресурси за осигуряване защитата на града.

Вижте още:
Кой е най-старият град в света, колко е богат и как е проектиранЧували ли сте за Анкгор? Това е най-старият град в света. Това е древен град в джунглата. Градът е о…May 22 2022skafeto.com

Погребана над 4000 години, древна култура може да преосмисли „Люлката на цивилизацията“Как малко известно сред широката публика място на име Джирофт, може да промени позната ни история? Н…Mar 27 2021skafeto.com