Тази кабалистична игра може да ни помогне да разберем бъдещето си. Това, което трябва да направим, е да вземем банкнота и да си зададем наум въпрос, който засяга работата ни или любовта. След това трябва да погледнем серийния номер. Примерно номерът е 8604755. Събираме всички цифри и получаваме число, което трябва да се редуцира до едноцифрено: 8+6+0+4+7+5+5=35, което съответно става 8. Според това, можем да придобием представа за това, което ни очаква. Ако получим числото 1, то ни очаква сполука. Конфликна ситуация ще завърши в наша полза. В работата ще вземем правилни решения и ни очаква израстване. Ако числото е 2, то в любовта ще ви провърви, заради жизнерадостното ви отношение към другия. Що се отнася до работата, имате малки затруднения, но те ще отминат. Добре е при колебания да попитате експерт. Ако ви се падне 3, трябва да сте търпеливи и да покажете любовта си с някакъв романтичен жест.

В работата ви сте малко неуверени, затова изчакайте да мине малко време и тогава предприемете действия. Числото 4 означава, че трябва да проявите хладнокръвие, за да превъзмогнете проблемите във връзката си. В работата си ще се докажете като професионалист. Числото 5 значи, че трябва малко да намалите планирането и да направите нещо спонтанно. В работата ви имате трудности, но позицията ви е правилна и не трябва да отстъпвате. Ако сборът ви прави 6, е добре да не се доверявате сляпо, а да се уповавате на себе си. В работата ви имате планове, които ще се осъществят и ще ви донесат успех. Ако ви се получи числото 7, то ви очаква промяна или повишение в работата. Що се отнася до любовта, добре е да направите някакъв план и да не сте прекалено разточителни. Числото 8 значи, че сте в спокоен период. В любовен план, всичко върви добре. В работата е добре да не взимате важни решения в момента, защото може да сбъркате. Ако пък ви се падне числото 9, то ще имате възможност да срещнете интересни хора. В работата ще се сблъскате с проблеми в системата, които ще осуетят плановете ви.


loading...