Застаряваща нация от семейства предимно с 1 – 2 деца и застрашителна бързо нарастваща емиграция характеризират демографското развитие на страната през последните две десетилетие. Безмилостната статистика показва, че от почти 9 милиона през 80-те години на 20-я век, сега населението се е „стопило“ до 7 милиона! Знае се и основната причина за това – трайно поддържаният през годините на т.нар „преход от тоталитаризъм към демокрация“ нисък жизнен стандарт на населението, определящ се от ниска производителност, „гарнирана“ със „скромни“ заплати, нищожни пенсии и твърде високи пазарни цени.

Затихваше или се разгаряха контрабандата на стоки, корупцията по всичките „етажи“ на администрацията и съдебната власт; налице бяха фрапираща безнаказаност за престъпниците, ограбващи систематически държавата, половинчати реформи в различните държавни сектори и ескалиращо противопоставяне между основните политически сили.

На този фон, особено обезпокоително бе изтичането на „умове на Запад“ – така нацията просто се „обезкръвяваше“! Най-способните влагаха и влагат сили, талант и умения за благото на други нации – печален факт, нали? И все пак, като че ли има лъч надежда нещата постепенно да се променят поне по отношение на общия миграционен показател. Данни от края на 2016 година показват, че около 11 хиляди българи, са се завърнали в България през изтеклата година, тъй като не са успели да се реализират в чужбина.

Същевременно обаче, повече от два пъти по-голям е броят на напусналите страната, за да търсят препитание предимно в Германия, Англия и Испания! От друга страна в България са се заселили руснаци, сирийци и араби от други националности – общо около 15 хил. Така миграционният индекс е около нулата – за първи път от годините на „прехода“.

За това са допринесли ясно осезаемият икономически подем в страната през последните две години, спомогнал за оформянето на, макар все още малобройна, „средна класа“. Именно тази прослойка е допринесла за наблюдаваната промяна промяна в демографското развитие на страната – все повече са тези, които са имали финансови възможности да се преместят от големите градове към тяхната периферия – за София бройката им е 3000 души.

Очаква се обаче, тази тенденция да премине в устойчиво явление, доколкото икономиката на страната ще продължи да се развива, а жизненият стандарт – да се доближава устойчиво до средния за Европа. Същевременно това би рефлектирало в посока все повече хора от различни националности да желаят трайно установяване в една просперираща и стабилна държава! А това вече означава положителен миграционен индекс!

loading...