https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Доколко „раздут“ е в същност административният апарат в Р България? Едно сравнение с напредналите в икономическо отношение и жизнен стандарт страни като САЩ и Холандия показва, че броят на чиновниците, обслужващи 7-милионната ни страна е 440 000 – два пъти по-голям от този на 320 000 000 САЩ и 22 пъти по-голям от броя на административните служители в 16 милионна Холандия! Това означава, съотнесено на „глава от населението“ , че имаме съответно 25 и над 50 пъти повече администратори на човек от населението в сравнение с САЩ (в които се счита, администрацията е ненужно раздута) и Холандия.!Добра новина за всички българи! Слагат край на много порочна практика. Спират терора на чиновниците от…Много добра новина за всички български граждани дойде от организираната от ГЕРБ кръгла маса на тема …Feb 23 2017skafeto.com

Оказва се, че с нашите данъци трябва да осигуряваме нелошите заплати на тази 440 000 армия от неособено ефективно работещи хора! Тежичко разходно перо за държавния бюджет, нали?! При средна заплата от „само“ 1000 лева, това означава 440 милиона лева на месец или около 5.3 милиарда лева за година. А за 10-те последни години – 53 милиарда! Ако приведем съотнесеният към единица брой на администраторите у нас с този в Холандия, то тази „височка“ сума за административни разходи ще се намали 50 пъти! Не би било лошо, нали?! Това със сигурност би ни направило по-заможни! Ясно е, че е задължителна сериозна реформа в административния апарат, който да се състои от малко на брой висококвалифицирани, ефективно работещи и адекватно стимулирани служители!
Статията е написана, благодарение на мнение на акад. Петър Иванов(на снимката)