Едно от най-неприятните задължения на всяка домакиня е периодичното измиване на прозорците в апартамента, особено откъм външната им страна! Винаги имате чувството, че може в един хубав момент да извършите „свободно падане“ към земята! Да не говорим за подсушаването с безброй парчета от стари вестници! Е, проблемът с почистването на прозорците е намерил оригинално решение още преди 25 години с конструирането на ефикасно приспособление от компанията Tyroler bright tools, учудващо все още неизвестно у нас!

Чрез видеото ще можете да се запознаете с неговото действие. Нарича се Глайдер (Glider) и се състои от: две еднакви магнитни половинки, обезопасителен канап или пръстен, две парчета микрофибърно платно и т.нар. „разрядник“, използван за разделяне на магнитните части след употребата им. Действа се по следния начин: напръсквате двете страни на прозореца с почистващ разтвор, съединявате през стъклото двете магнитни части, обезопасявате с канап, или със защитния пръстен върху пръста ви, движите глайдера S-образно до отстраняване на течността от двете страни на прозореца; подсушавате като поставите откъм вътрешната страна на магнитните половинки парчетата платно с малко почистващ препарат върху тях и така обирате останалата върху стъклото течност до пълното изсушаване на повърхността. Снабдете се с приспособлението и улеснете живота си!

loading...