Божественото съзнание и Луцифер

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

В древни времена всеки от нас е бил част от Божественото съзнание: един разум, много мисли и всеки от нас една Божия мисъл. Всички души творели заедно с извора на живот. Създали сме живот с Божията искра. Но с годините и еоните душите започнали да се вглеждат не където трябва. Дотолкова сме били привлечени от физическото в творенията си, че постепенно сме загубили съзнание за собствената си божествена природа. Започнали сме да се идентифицираме с материалната плоскост и в един момент сме се въплътили в своите създания.

Ето как се появило определението „паднали ангели“. Всъщност „въплътили“ сме душите си в създадените от нас физически същества, защото всички ангели и души имат своя свободна воля. Този подход се оказал погрешен, защото предполагал самоорганизация, която изключва божественото и е съсредоточена единствено около материалното. Следователно той довел не толкова до еволюция на божественото в човешкия род, а по-скоро до тържество на материалното.История за товара, който всички носим в душата си. И от който единствено ние самите можем да се освободимЖивял едно време човек. Човек като всички други. Минали години, дошло му времето и човекът трябвало …Apr 6 2018skafeto.com

Според Едгар Кейси и юдейско-християнския мистицизъм ангелите предвождал Луцифер. Името Луцифер означава носител на светлина. Той и душите около него били по-малко подготвени за въплътяване във физическото, отколкото тези, които ги предхождали. Те ловко били хванати „в капана“ на физическото, превръщайки се в поредна вълна от „паднали ангели“.

Първоначалната позиция на Луцифер като архангел на Божествения ред го приравнявала с „пазач на човечеството“. След попадането в капана на физическото въплъщение той се превърнал в обвинител на човечеството. Падналите ангели на Луцифер учели, че първоначалните физически въплътени души трябва да преминат през кармично обусловени уроци и преживявания.

Налагало се да преживеят толкова цикли на въплъщение, колкото е нужно, за да разберат своята божественост. Така се разразила двойственост и борба между първоначалните души, които сега ревностно се идентифицирали с материалното на земята и ангелските създания от енергия и светлина, чиято цел била да преподават божественото на земята.