жената на арабския халиф

Притчата е произведение, което съдържа нещо полезно и поучително за нас, като в същото време ни дава възможност да се насладим на художествена проза, която да развинти въображението ни. Днес ще ви представим една притча за жената на арабския халиф, която определено ще ни отвори очите.

Притчата е кратък иносказателен нравоучителен разказ. Съдържа нравствено поучение (премъдрост). По съдържание притчата е близка до баснята. В по-широк смисъл притча е всяка история със сходни характеристики. Притчите се използват в религията. В християнството и будизма съответно Иисус Христос и Буда се обръщат към народа с притчи. Евангелията привеждат притчите на Исус с малки разлики в броя и формата. Успешно са използвани като народна психотерапия във всички култури. Според Ст. Димитрова те имат психотерапевтични функции: на модел, огледало, промяна на перспективата, посредник, контра-концепция, проекционен ефект и междукултурна роля.

Един арабски халиф се подготвял за война. Преди да замине на поход, той и извикал своя везир и му наредил:
– Искам докато ме няма да заключиш жена ми в кулата.
– Но тя те обича, господарю!

– И аз я обичам, но ние арабите имаме една стара поговорка, която казва: “Дръж кучето си гладно и то ще те следва. Охрани го и то ще те захапе.”
Халифът тръгнал на война. Когато се върнал след шест месеца, веднага повикал везира си и поискал да види жена си.

– Тя те напусна, господарю – казал везирът. – Ваше Величество цитира една чудесна поговорка преди да замине, но ние арабите имаме и една друга пословица, която вероятно сте забравил: “Ако кучето ти е вързано на верига, ще последва всеки, който го отвърже.”
Притчата е част от сборника “ВИНАГИ ИМА НАДЕЖДА. 150 ПРИТЧИ ЗА ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА“, издателство ГнездотоПритча за мъдростта на един художникИнтересна притча за мъдростта на един художник от highviewart.com:Притча за сляпата майчина любов: Веднъж при Бога дошла една жена, прегърбена под тежестта на голям чувалВеднъж при Бога дошла една жена. Тя била прегърбена под тежестта на един голям чувал.
Главата й била…
Oct 2 2018skafeto.com

loading...