най-важните неща

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Всяка притча има своята поука. Предимството на тези поучителни разкази е, че са едновременно полезни и приятни за четене. Те често са с малък обем, а сентенцията е достатъчно ясно обособена. Друга особеност е, че всеки от нас трябва да я прочете и сам за себе си да изведе кое е най-важното. Притчите обикновено ни показват някои детайли, които сме пропуснали, но са ключови. Затова и днес ви представяме една притча за най-важните неща в живота ни.

Един цар казал на своя съветник, пишат от obekti.bg:
– Искам да разгадаеш три загадки. Ако се справиш, ще те позлатя. Ако не, ще ти взема главата. Ето и загадките:
“ Кое е най-важното време?
Кой е най-важният човек?
Кое е най-важното дело?“
Имаш три дни.

Тръгнал си съветникът. Мислил, мислил, нищо не измислил. Вървял и плачел. Главата си ще загуби. Минал през една поляна, на която момиче пасяло гъски.
– Защо плачеш, старче? – попитало момичето.
Той споделил болката си.
– Но това е толкова просто. Най-важното време е сега, защото миналото е отлетяло, а бъдещето още не е настъпило.
Най-важният човек е този, който сега е до теб, защото може да си замине и никога повече да не го видиш. А най-важното дело е това, което вършиш сега за човека, който е до теб.

Притчата е кратък иносказателен нравоучителен разказ. Съдържа нравствено поучение (премъдрост). По съдържание притчата е близка до баснята. В по-широк смисъл притча е всяка история със сходни характеристики. Притчите се използват в религията. В християнството и будизма съответно Иисус Христос и Буда се обръщат към народа с притчи. Евангелията привеждат притчите на Исус с малки разлики в броя и формата. Успешно са използвани като народна психотерапия във всички култури. Според Ст. Димитрова те имат психотерапевтични функции: на модел, огледало, промяна на перспективата, посредник, контра-концепция, проекционен ефект и междукултурна роля.Притчата за шейха и как Бог вижда всичкоИзвестен шейх имал много ученици, които учил на различни мъдрости, но в групата имало един ученик, к…Sep 30 2019skafeto.comВажно за всеки родител: Поучителна притча за възпитаниетоПритчите са кратки художествени творби, които имат способността не само да ни заинтригуват, заради н…Sep 22 2019skafeto.com