По-щастливи ли са жителите в богати държави

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Откакто съществува човечеството щастието е основна грижа на индивидите. Разбира се, ние хората, не се задоволяваме само с измерването на собственото си щастие и винаги гледаме в страни от нас. Годишният доклад за измерване на световното щастие, който използва данни от глобални проучвания, за да отчете как хората оценяват собствения си живот в повече от 150 държави, ни помага да направим точно това сравнение.

Факторите, които допринасят за щастието, са толкова субективни и специфични и толкова много, колкото са и хората, но има няколко, които продължават да имат значение във времето – семейство, любов, цели в живота, богатство. Пъжрвите три примера са трудни за измерване, но последният може да бъде анализиран според данните, с които разполагаме, пише visualcapitalist.com.

Наистина ли парите купуват щастие? Нека разберем

В проучването се включват данни от Credit Suisse, които калкулират средното състояние на възрастен жител в различни страни по света.

Таблицата по-долу разглежда 146 държави според техния резултат за щастие и богатство (кликнете на графиката за по-висока резолюция):

Въпреки че резултатите не сочат категорично, че богатството непременно значи щастие, все пак има силна взаимовръзка двете. Най-общо казано, най-бедните страни в света имат най-ниски нива на щастие, а в най-богатите живеят най-щастливите жители.

Наблюдения на регионално и национално ниво

Докато много от страните следват очевидна тенденция, че повече богатство значи щастие, има някои изключения, които си струва да бъдат проучени.

В Латинска Америка например хората смятат, че са по-щастливи, отколкото би следвало да покаже проучването, ако се вземат предвид богатствата на хората там. С две думи държави като Аржентина, Бразилия и Колумбия попадат в категория „бедни и щастливи“.

От друга страна, много страни в Близкия изток отчитат малко по-малко „степен“ на щастие, отколкото би се предположили, имайки предвид нивата им на богатство. Политическите сътресения, икономическата криза и опустошителната експлозия в Бейрут доведоха до резултат на Ливан много по-лош от очакваното. През последното десетилетие резултатът на страната е намалял с близо цели два пункта.

Оценката на Хонконг за нивата на щастие потъва от години. Неравенството, протестите, нестабилността и епидемиите от COVID-19 поставиха региона в необичайна зона в класацията, а именно „богати и нещастни“. От графиката е видно, че нивата на щастие в там съвпадат с нивата, измерени в България например.

Изследване на неравенството и щастието

Друго любопитно от изследването е, че страните с по-ниско неравенство в доходите имат по-високи нива на щастие. Но това отново не е задължително правило. Въпреки високото неравенство в доходите, много страни от Латинска Америка отчитат нива на щастие, подобни на много по-богати европейски народи.

Хората се опитват да анализират щастието в продължение на хилядолетия, но е малко вероятно да се намери универсалната формула. Все пак, подобно на стремежа към щастие, стремежът към търсене и анализиране е в човешката природа.

Колкото повече властите и обществеността разбират връзката между богатството и щастието, толкова по-вероятно е да можем да изградим общества, които ни дават по-добър шанс да живеем щастлив живот.