Учени опровергаха по категоричен начин една от най-големите заблуди, които имат своите поддръжници и до днес. Екип от български и италиански експерти изследваха ДНК материал от 900 наши сънародници от различни краища на страната. Изводът им е, че народът ни не носи славянски гени, както погрешно се смята. Всъщност ние сме наследници на древните траки и прабългари. Изследваният материал е бил сравнен с ДНК проби, взети от костите и зъбите на траки и прабългари. Съвпаденията са били очевидни и са накарали учените да направят категоричния извод, че българите са наследници именно на тези два древни народа. Директно сравнение с ДНК материал от славяни не са правени, заради обичая труповете на починалите да бъдат изгаряни след смъртта.

Вместо това екипът е направил паралел с типични съвременни представители на славянски народи. Установено е, че разликите са повече от съществени и със сигурност може да се каже, че се потвърждава първият извод, а ние сме доста отдалечени от славяните. Според академик Ангел Гълъбов от БАН теорията, че сме член на славянската общност се налага по политически причини и е създадена от руски учени. Той обаче е убеден, че тя не почива на научни доказателства. Изследването доказва още, че някогашните българи са от западноевразийски-европейски произход и със сигурност спадат към индоевропейските народи, които са се заселили по тези земи.


loading...