разглезено

Когато семейството се сдобива с дълго лелеяната рожба, то, съвсем естествено, родители, баби, дядовци и близки роднини изразяват спонтанно обичта си към новороденото, правейки всичко възможно да му е максимално комфортно. Така, в известен смисъл, те си залагат капан, който ще щракне, ако още от двугодишна възраст не започнат да го приучват на порядки, които ще редуцират възможността детето да се „разглези“! Защото едно разглезено 3 – 4 годишно дете става, обикновено, разглезен малчуган или момиче, което – само след година две – може са доведе до сериозни неприятности, свързани с поведението на младите тийнейджъри в социалната и семейна среда!

Добре е навреме да проверите степента, до която детето ви е разглезено, преди то да навърши 4 години. За целта използвайте предложените следните критерии. Първо, чести ли са изблиците на гняв, свързани с рев, тръшкане, хвърляне на предмети, нанасяне на удари по близките? Второ, демонстрира ли детето ви „вечно недоволство“, независимо от оказваната му обич и внимание? Трето, проявява ли то склонност към самостоятелност като си играе в къщи самичко, не изисквайки непрестанно участието и на близък човек? Четвърто, отказва ли детето ви да „помага“ в къщи – да участва в готвенето, да се облича, съблича, обува и събува само, да подрежда играчките си след игра?

Пето, излага ли ви по някакъв начин детето на обществени места, пред близки и приятели, за да привлича непрестанно вниманието върху себе си? Шесто, проявява ли детето ви явно нежелание да споделя храната, вещите и играчките си със своите братя и сестри или с приятелите си? Седмо, проявява ли детето неуважение към вас, оспорвайки авторитета ви и отказвайки да се подчинява на въведените от вас забранителни правила и изисква ли то „награда“ за тяхното спазване? Ако отговорите утвърдително на поне половината от тях, значи започвате да „изпускате юздите“ и се налага да преосмислите целия начин на възпитание, за да не се превърне детето ви в един млад съвършен егоист!

loading...