Заобиколени ли сме и от материя, която е невидима?! Що за глупости са това – ще се възмутят някои. Но това е факт – съществуването на невидима материя е било доказано още през далечната 1970 година от американския астроном Вера Рубин, която почина тази Коледа. На какво се основава откритието на Рубин? Тя установява, че звездите на „ръба“ на галактиките се въртят по-бързо, отколкото би следвало ако всичко там е само видима материя.

Така убедително бе доказано съществуването на гравитационни взаимодействия свидетелстващи, че Вселената е изградена не само от видима, но и от невидима материя! А това вече променя радикално разбирането ни за Космоса – като едно необятно пространство от единно съществуващи различни форми на материя, взаимодействащи активно помежду си! Именно тези взаимодействия вероятно определят и цялостната структура на това, което ние наричаме Вселена! Материята най-общо казано е всичко, което има маса и обем. Материята може да се определи и като субстанцията, от която са съставени атомите и молекулите.


loading...