https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Датата 18 февруари е позната на историците като дата, на която са обесили Васил Левски. Но всички отбелязват това на 19 февруари, тъй като е допусната грешка при преминаване от Юлианския към Григорианския календар. На 27 декември 1872 г. Васил Левски е заловен от турската полиция до Къкринското ханче (източно от Ловеч). Според различни проучвания предателство спрямо Левски не е имало. До последно османците не знаели кого са заловили и Левски бил откаран в Търново, за да бъде разпознат. Чак там станало ясно кой е той. Впоследствие е бил отведен в София, където бил предаден на съд.
В София Левски е разпитван цели 6 пъти.

Първият разпит е от 4 януари 1873 г. Пред съдиите Апостолът прехвърля цялата отговорност за дейността на Вътрешната революционна организация върху себе си и предотвратява задържането на други нейни дейци. Левски се разграничава от дейността на Димитър Общи, за да избегне криминални обвинения. Очаквало се Великото везирство да освободи всички освен обирачите на пощата, защото политически процес не е в интерес на Турция и вреди на авторитета й пред Европа. В инструкциите към съдиите е записано да се накажат строго само ръководителите. В състава на съда са участвали и българите Мано Стоянов и Пешо Тодоров, като представители на българската община в града. Включени са още мюсюлмани и евреи.
Смъртната присъда е издадена на 14 януари, потвърдена е седмица след това – на 21 януари 1873 г. 60 подсъдими са осъдени на затвор и заточение и двама са обесени – Димитър Общи и Васил Левски.
На 18 февруари 1873 г. присъдата е изпълнена в околностите на София. Мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра на днешна София, където е издигнат негов паметник.

През тази година честваме 180 години от рождението на Васил Левски.

“Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната мисъл и бдение, но което се оживяваше от една постоянна и естествена веселост! Странно! Тоя момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за смърт, който се излагаше всеки ден на опасности; тоя син на нощта, на пустинята, на премеждията имаше весел нрав!”

Иван Вазов, „Немили-недраги”.

Наш съвременен творец – Блага Борисова, е пресъздала Апостола в страхотна картина. Ако искате да притежавате ваше копие, пишете на: agi_or@yahoo.com