уран горивото за чиста енергия

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Глобалното търсене на електроенергия се очаква да нарасне с около 50% до 2040 г. Ядрената енергия ще играе важна роля в посрещането на това нарастващо търсене, като същевременно удовлетворява целите за декарбонизация в световен мащаб. В инфографика от Skyharbour Resources (по-долу) се показва по-отблизо как химическият елемент уран оформя бъдещето на енергията.

Ядрената енергия и прехода към чиста енергия

Ядрената енергия се счита за важен източник на чиста енергия, като е вторият по големина чист източник на електроенергия в света след енергия, произведена от водноелектрическата централа.

Атомните електроцентрали не произвеждат емисии на парникови газове по време на работа. Ядреното гориво е плътно и генерира минимални отпадъци. Цялото използвано ядрено гориво, произведено от САЩ през последните 60 години, може да се побере на футболно игрище на дълбочина по-малко от 9 метра.

Очакванията са търсенето на уран да се увеличи със 160% през следващите десетилетия, за да се захранят реакторите.

Няколко държави преминават към ядрена енергия в опит да намалят зависимостта от изкопаеми горива и в същото време строят надеждни енергийни мрежи. Не много страни обаче имат залежи на уран, които са икономически възстановими.

Най-висококачествените находища на уран в света

Както се вижда на графиката големи залежи има в Австралия, Казахстан, Русия, Намибия и други. Канада обаче притежава най-големите находища в света на висококачествен уран със съдържание на уран до 20%.

Регионът на басейна на река Атабаска в Канада в рейоните Саскачеван и Албърта има най-висококачествените находища на уран в света, със съдържание, което е от 10 до 100 пъти по-високо от средното съдържание на други източници.

Уранът е открит за първи път в басейна на Атабаска през 1934 г. и днес регионът остава основна гореща точка за изследване на уран.

Освен че е домакин на най-богатите уранови класове в света, регионът е най-добрите практики за опазване на околната среда.

През последните години редица нови уранови компании направиха вълнуващи нови открития в басейна, сред които Skyharbour Resources.

Компанията притежава обширно портфолио от петнадесет проекта за проучване на уран, десет от които са готови за сондиране, покриващи 4 500 000 декара с претенции за минерали.

Вижте още:Това е металът, който поскъпва повече от златоПрез последната година цената на златото нарасна значително – от 1300 до над 1700 долара за тройунци…Apr 29 2020skafeto.com